Mgr. Dana Lasáková,
advokátní kancelář, Brno

ZAJÍMAVOSTI  

29.3.2015
Právo v životě podnikatele

22.3.2015
Pracovní právo v životě

8.3.2015
Poznat právo v životě

Více zajímavostí ...telefon

+ 420 608 748 978

@

dana@lasakova.cz


domecek

Příkop 2a
602 00 Brno

Jste zde: Zajímavosti - Vzorový výpočet odměny - náhrady

VZOROVÝ VÝPOČET ODMĚNY ZA PRÁVNÍ SLUŽBY
VZOROVÝ VÝPOČET NÁHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Nejčastějším příkladem, na kterém lze demonstrovat rozdíly mezi výpočtem odměny za právní služby a výpočtem náhrady nákladů řízení, je poskytnutí právních služeb při vymáhání pohledávky ve výši 200.000,- Kč, včetně podání žaloby a zastoupení v soudním řízení před soudem I. stupně, který se koná v místě sídla advokáta (advokátky, advokátní kanceláře, právníka), který není plátcem DPH.

Vzorový výpočet odměny za právní služby

Advokátovi přísluší odměna za poskytnuté právní služby ve výši podle Smlouvy o poskytování právních služeb nebo Dohody o poskytnutí právní služby. Není-li mezi advokátem (advokátkou, advokátní kanceláří, právníkem) a klientem dohodnuto jinak, určuje se výše odměny za právní služby podle ustanovení o mimosmluvní odměně zakotvené ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Tarifní hodnota (částka, o kterou se soudíme) = 200.000,– Kč
Sazba za jeden úkon právní služby = 9.100,– Kč
Paušální náhrada hotových výdajů na jeden úkon      = 300,– Kč
úkon právní služby sazba
převzetí a příprava zastoupení 9.100,– Kč
jednání s protistranou, podání výzvy k zaplacení 9.100,– Kč
podání žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu    9.100,– Kč
vyjádření k odporu protistrany na základě výzvy soudu 9.100,– Kč
účast na jednání před soudem (1,5 hodiny) 9.100,– Kč
účast na jednání před soudem (4 hodiny) 18.200,– Kč
 
Celkem úkonů Náhrada hotových výdajů částka
7 Kč 300,– / úkon 2.100,– Kč
 
Odměna za právní služby celkem 65.800,– Kč

Vzorový výpočet náhrady nákladů řízení

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem (advokátkou, advokátní kanceláří, právníkem) podle sazeb a za podmínek stanoveních ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování náhradě nákladů řízení v občanském soudním řízení.

Tarifní hodnota (částka, o kterou se soudíme) = 200.000,– Kč
Sazba odměny v řízení o zaplacení peněžité částky      = 41.300,– Kč
Paušální náhrada hotových výdajů na jeden úkon = 300,– Kč
odměna částka
dle § 3 vyhl.č. 484/2000 Sb. 41.300,– Kč
 
Celkem úkonů     Náhrada hotových výdajů     částka
7 Kč 300,– / úkon 2.100,– Kč
 
Náhrada nákladů řízení celkem 43.400,– Kč

Zpět na Zajímavosti

 

copyright © 2013 - 2015, Mgr. Dana Lasáková, advokátka | webdesign