Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměna za právní služby poskytované mou kanceláří se v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, řídí vždy Smlouvou o poskytnutí právních služeb, kterou se svými klienty uzavírám ihned při prvním jednání ve věci.

Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí právních služeb své klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu poskytnutí právních služeb a na tomto základě i o předběžném výpočtu odměny za poskytnutí právních služeb; případně také o dalších nákladech, které by bylo třeba ze strany klienta vynaložit.

Při sjednávání odměny jsou vždy zohledněny finanční možnosti klienta.

Odměna za poskytování právních služeb může být v závislosti na odborné a časové náročnosti poskytovaných právních služeb stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

Odměna časová

Odměna časová je násobkem hodinové sazby a počtu hodin potřebných k poskytnutí konkrétní právní služby. Výše hodinové sazby je stanovena vždy na základě dohody s klientem.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je násobkem pevné sazby za provedení určitého úkonu právní služby a počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání k soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na jednání před soudem, sepsání listiny apod. Pevná sazba za jeden úkon je stanovena vždy na základě dohody s klientem.

Odměna paušální

Odměna paušální je dohodou s klientem stanovená pevná částka za poskytování právních služeb v určitém časovém období, přičemž tato pevná částka je placená pravidelně, zpravidla měsíčně. Je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb (např. obchodní společnosti, družstva, společenství vlastníků jednotek, živnostníci a ostatní podnikatelé). Za pevně stanovenou částku jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah po určité dohodnuté období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by byl jinak vzhledem k vyšší potřebě právních služeb vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby. Pevná částka placená za poskytování dohodnutých právních služeb v určitém časovém období je stanovena vždy na základě dohody s klientem.

Odměna podílová

Odměna podílová je dohodou s klientem stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v takovém případě jistotu, že nebude v důsledku neočekávaných komplikací nucen zaplatit na odměně za poskytnuté právní služby více, než předpokládal. Procentní výše podílu na výsledku věci je stanovena vždy na základě dohody s klientem.

Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Vedle odměny náleží podle § 13 a § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, advokátovi poskytujícímu právní služby i náhrada hotových výdajů (např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudku a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie) a náhrada za promeškaný čas (např. za čas strávený cestou do místa provádění úkonu právní služby, které není sídlem advokáta).

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák