Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Školení - Právo pro prodnikatele

ŠKOLENÍ - PRÁVO PRO PODNIKATELE

„Školení - Právo pro podnikatele“ je školení určené pro podnikatele, začínající podnikatele, osoby uvažující o zahájení podnikatelské činnosti resp. založení obchodní společnosti, pracovníky a management podniků (závodů) i širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu a právních normách platných v České republice vztahujících se k výkonu podnikatelské činnosti. Účastníci budou seznámeni s problematikou právních forem podnikání, dostane se jim informací o obchodních závazkových vztazích, řešení obchodních sporů a nejčastěji v praxi používaných typech smluv a dohod.

Obsah školení:

  • systém práva (veřejné, soukromé)
  • základní právní pojmy (podnikatel, právnická osoba, právní jednání, protiprávní jednání, právní úkon, smlouva)
  • právní formy podnikání (živnostenské oprávnění, podnikání na základě zvláštního zákona, obchodní společnosti a družstva)
  • právní předpisy
  • jednání podnikatele
  • exkurz do pracovního práva
  • obchodní závazkové vztahy (vznik, změna, zajištění, zánik)
  • řešení obchodních sporů (soudní, mimosoudní)
  • nejčastější smlouvy a dohody

Za účelem přihlášky nebo žádosti o školení mě kontaktujte.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák