Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Školení - Vymáhání pohledávek

ŠKOLENÍ - VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

„Školení - Vymáhání pohledávek“ je školení určené pro podnikatele, živnostníky, obchodní společnosti, družstva, společenství vlastníků jednotek, pracovníky a management podniků i širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu a právních normách platných v České republice vztahujících se k vymáhání pohledávek. Účastníci budou seznámeni s problematikou vzniku, změn, zajištění a zániku pohledávek, dostane se jim informací o způsobech a lhůtách uplatnění nároků, vymáhání pohledávek v řízení soudním, mimosoudním, exekučním, insolvenčním i trestním.

Obsah školení:

 • základní právní pojmy (pohledávka, závazek, dluh)
 • právní předpisy
 • vznik pohledávky (ze smlouvy, z právního úkonu, z protiprávního úkonu, ze zákona)
 • zajištění pohledávky
 • zánik pohledávky
 • způsob uplatnění nároku a lhůty (promlčení)
 • vymáhání pohledávky v řízení soudním, rozhodčím, mimosoudním
 • vymáhání pohledávky v řízení exekučním
 • vymáhání pohledávky v řízení insolvenčním
 • vymáhání pohledávky v řízení trestním
 • příslušenství pohledávky, náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s vymáháním pohledávky

Za účelem přihlášky nebo žádosti o školení mě kontaktujte.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák