Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

ŠKOLENÍ

Svým klientům nabízím školení formou přednášek a seminářů, a to v různých právních záležitostech podle konkrétních požadavků a vlastního zaměření klientů.

ŠKOLENÍ – právo pro podnikatele

„Školení - Právo pro podnikatele“ je školení určené pro podnikatele, začínající podnikatele, osoby uvažující o zahájení podnikatelské činnosti resp. založení obchodní společnosti, pracovníky a management podniků (závodů) i širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu a právních normách platných v České republice vztahujících se k výkonu podnikatelské činnosti. Účastníci budou seznámeni s problematikou právních forem podnikání, dostane se jim informací o obchodních závazkových vztazích, řešení obchodních sporů a nejčastěji v praxi používaných typech smluv a dohod.

ŠKOLENÍ - vymáhání pohledávek

„Školení - Vymáhání pohledávek“ je školení určené pro podnikatele, živnostníky, obchodní společnosti, družstva, společenství vlastníků jednotek, pracovníky a management podniků i širokou veřejnost.

Cílem je poskytnout účastníkům základní přehled o právu a právních normách platných v České republice vztahujících se k vymáhání pohledávek. Účastníci budou seznámeni s problematikou vzniku, změn, zajištění a zániku pohledávek, dostane se jim informací o způsobech a lhůtách uplatnění nároků, vymáhání pohledávek v řízení soudním, mimosoudním, exekučním, insolvenčním i trestním.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák