Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Daně & účto

DANĚ & ÚČTO

DANĚ & ÚČTO představuje čtvrtou právní oblast, které se věnuji.

Díky trvalé spolupráci s prověřenými odborníky může moje advokátní kancelář svým klientům poskytnout veškeré myslitelné služby spojené pojmy

PRÁVO – DANĚ – ÚČETNICTVÍ – EKONOMIKA – PERSONALISTIKA

POJMY: daňové právo, účetnictví, audit, daně, daňová optimalizace, diagnostika podniku (diagnostika závodu), optimalizace provozu, personalistika, ekonomika, management, správce daně, finanční úřad, daně z příjmů, daň z přidané hodnoty (DPH), daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, silniční daň, spotřební daň, energetická daň, daňový řád, daňové zákony

Moje advokátní kancelář poskytuje v oboru daně & účto právní služby podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým a právnickým osobám (zejm. obchodním společnostem, společnostem s ručením omezeným, osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), živnostníkům, družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, pronajímatelům a rentiérům, zaměstnavatelům a zaměstnancům.

Právní služby poskytované v oboru daně & účto spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

právní poradenství

právní poradenství v daňových záležitostech, právní poradenství při vedení účetnictví, právní poradenství při evidenci daní, právní poradenství při provádění auditu, právní poradenství v souvislosti s personalistikou

vedení účetnictví a daňové evidence

služby vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele, obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků jednotek prostřednictvím trvale spolupracujících odborníků (daňových poradců, účetních, auditorů, znalců)

příprava, tvorba a podávání daňových přiznání

pomoc, příprava podkladů, tvorba a podávání přiznání k daním z příjmů, k dani z přidané hodnoty (DPH), k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí, k dani spotřební prostřednictvím trvale spolupracujících odborníků (daňových poradců, účetních, znalců)

audit účetnictví

provedení auditu účetní závěrky (řádné, mimořádné, mezitímní), provedení kontrolního auditu prostřednictvím trvale spolupracujících odborníků (auditorů, daňových poradců, účetních)

diagnostika podniku, diagnostika závodu

provedení diagnostiky provozu podnikatele v oborech PRÁVO – DANĚ – ÚČETNICTVÍ – EKONOMIKA – PERSONALISTIKA, návrh procesu optimalizace provozu podnikatele v souvislosti s odstraněním vad zjištěných při diagnostice, ve spolupráci s trvale spolupracujícími odborníky (daňovými poradci, účetními, znalci, personalisty, ekonomy, manažery, psychology a kouči)

zastoupení

zastoupení v řízení před správcem daně, zastoupení v řízení před finančním úřadem, zastoupení v řízení před soudy

zastoupení při daňové kontrole

zastoupení při daňové kontrole, zajišťování a navrhování důkazních prostředků ve prospěch daňového subjektu, kontrola činnosti správce daně v průběhu daňové kontrol z hlediska hmotného i procesního finančního práva, podání návrhu na zákaz pokračování daňové kontroly v případě, kdy intenzita porušení zákona ze strany správce daně přesáhne mez, odvolání proti rozhodnutí správce daně, kterým přistoupil k doměření daně

žaloba proti nezákonnému zásahu správce daně

sepsání a podání žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu správce daně – zejm. v případech neustálého bezdůvodného opakování daňových kontrol (ve smyslu rozsudku nejvyššího správního soudu ČR sp.zn. 2 Afs 144/2004); včetně zastoupení v řízení před soudem

žaloba proti nečinnosti správce daně

sepsání a podání žaloby na ochranu před nečinností správce daně – zejména v případech neúměrně dlouhotrvajícího vytýkacího řízení v případě nadměrných odpočtů DPH, nebo odvolacího řízení proti platebnímu výměru; včetně zastoupení v řízení před soudem

žaloba proti nezákonnému vyměření daně

sepsání a podání žaloby proti nezákonnému platebnímu výměru a příp. dalším rozhodnutím správce daně; včetně zastoupení v řízení před soudem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák