Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Finanční právo

FINANČNÍ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti finančního práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

právní poradenství

právní poradenství v daňových záležitostech, právní poradenství při vedení účetnictví, právní poradenství při evidenci daní, právní poradenství při provádění auditu, právní poradenství v souvislosti s personalistikou

služby vedení účetnictví, daňové poradenství a provádění auditu

služby vedení účetnictví a daňové evidence, audit účetnictví a příprava, tvorba a podávání daňových přiznání prostřednictvím trvale spolupracujících odborníků (více viz. daně & účto)

diagnostika podniku, diagnostika závodu

provedení diagnostiky provozu podnikatele v oborech PRÁVO – DANĚ – ÚČETNICTVÍ – EKONOMIKA – PERSONALISTIKA, návrh procesu optimalizace provozu podnikatele v souvislosti s odstraněním vad zjištěných při diagnostice, ve spolupráci s trvale spolupracujícími odborníky (daňovými poradci, účetními, znalci, personalisty, ekonomy, manažery, psychology a kouči)

zastoupení

zastoupení v řízení před správcem daně, zastoupení v řízení před finančním úřadem, zastoupení v řízení před soudy

zastoupení při daňové kontrole

zastoupení při daňové kontrole, zajišťování a navrhování důkazních prostředků ve prospěch daňového subjektu, kontrola činnosti správce daně v průběhu daňové kontrol z hlediska hmotného i procesního finančního práva, podání návrhu na zákaz pokračování daňové kontroly v případě, kdy intenzita porušení zákona ze strany správce daně přesáhne mez, odvolání proti rozhodnutí správce daně, kterým přistoupil k doměření daně

žaloba proti nezákonnému zásahu správce daně

sepsání a podání žaloby na ochranu proti nezákonnému zásahu správce daně – zejm. v případech neustálého bezdůvodného opakování daňových kontrol (ve smyslu rozsudku nejvyššího správního soudu ČR sp.zn. 2 Afs 144/2004); včetně zastoupení v řízení před soudem

žaloba proti nečinnosti správce daně

sepsání a podání žaloby na ochranu před nečinností správce daně – zejména v případech neúměrně dlouhotrvajícího vytýkacího řízení v případě nadměrných odpočtů DPH, nebo odvolacího řízení proti platebnímu výměru; včetně zastoupení v řízení před soudem

žaloba proti nezákonnému vyměření daně

sepsání a podání žaloby proti nezákonnému platebnímu výměru a příp. dalším rozhodnutím správce daně; včetně zastoupení v řízení před soudem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák