Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Nemovitosti

NEMOVITOSTI

POJMY: nemovitost, nemovitá věc, pozemek, budova, stavba, dům, rodinný dům, bytový dům, činžovní dům, společné části domu, jednotka, bytová jednotka, nebytová jednotka, byt, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, obecní byt, ateliér, garáž, penzion, hotel, ubytovna, coworkingové centrum

Moje advokátní kancelář poskytuje v oboru nemovitostí právní služby prodávajícím, kupujícím, zprostředkovatelům, vlastníkům nemovitostí, zájemcům o koupi nemovitostí, realitním kancelářím, developerům, stavebníkům, investorům, družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, pronajímatelům i nájemcům, propachtovatelům i pachtýřům, ubytovatelům i ubytovaným, hoteliérům, provozovatelům penzionů a kempů, nebo také coworkingových center, welness center, sportovních atrakcí, dětských hřišť a zábavních center.

Právní služby poskytované v oboru nemovitostí spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

převod vlastnického práva k nemovitosti

koupě nemovitosti, prodej nemovitosti, rozdělení a prodej části nemovitosti, darování nemovitosti, směna a výměna nemovitosti, převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

hospodaření se společnou věcí

právní služby pro spoluvlastníky nemovitostí, rozdělení užívání nemovitosti, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

převod členských práv a povinností

převod členských práv a povinností k družstvu spojený s převodem práva nájmu družstevního bytu někdy bývá tento převod nesprávně nezýván jako koupě družstevního bytu

vznik společenství vlastníků jednotek

prohlášení vlastníka budovy, stanovy společenství vlastníků jednotek, výstavba nových jednotek v budově resp. bytovém domě

nájem a podnájem nemovitostí

nájem bytu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nájem rodinného domu, výměna pronajatých bytů

koupě najaté nemovitosti

koupě najaté nemovitosti, koupě propachtované restaurace, koupě najaté zařízené restaurace

pacht nemovitostí

pacht pozemku, pacht závodu, pacht zařízené restaurace včetně inventáře

užívání zařízeného pracovního místa v coworkingovém centru

členství v coworkingovém centru, užívání zařízeného pracovního místa v coworkingovém centru, užívání asistované hodinové kanceláře

ubytování

ubytování v hotelu, penzionu, kempu, prázdninovém apartmánu, Airbnb, RBNB

pobyt s využitím zvláštních služeb

welness, sport, zábava, dětská hřiště, členství v klubu, VIP smlouvy

věcná práva k cizím věcem

věcné břemeno, služebnost, zástavní právo, předkupní právo, právo stavby

vydržení

vydržení vlastnického práva, vydržení věcného břemene

určení vlastnického práva

žaloba na určení vlastnického práva, zastupování ve sporu o určení vlastnického práva k nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv – zejména kupní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnického práva, smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o ubytování (více viz. smlouvy)

řízení ve věci katastru nemovitostí

návrh na vklad do katastru nemovitostí, návrh na výmaz z katastru nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálním úřadem

zastupování ve sporech týkajících se nemovitosti

sepisování žalob a jiných podání, zastoupení v řízení před soudy

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák