Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Obchodní právo

OBCHODNÍ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti obchodního práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

obchodní společnosti

zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech, přeměny (více viz. společnosti)

vedení obchodních společností

vedení společnosti z hlediska vnitropodnikového, obchodní vztahy se smluvními partnery, odběrateli, dodavateli (podnikání – právní servis pro podnikatele)

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv (více viz. smlouvy)

vymáhání pohledávek

vymáhání pohledávek z porušení smlouvy, ze způsobené škody, z prodlení (více viz. pohledávky)

zastoupení v řízení ve věcech obchodního rejstříku

sepsání a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, návrhu na výmaz z obchodního rejstříku

zastoupení v řízení ve věcech živnostenského úřadu

sepsání a podání návrhu na vydání živnostenského listu, návrhu na provedení změn živnostenského oprávnění, návrhu na zrušení živnosti, návrhu ve věci odborného zástupce

zastoupení v řízení ve věcech hospodářské soutěže

uplatnění právních prostředků ochrany proti nedovolenému omezování hospodářské soutěže - dohodě soutěžitelů narušující soutěž, zneužití dominantního postavení soutěžitelů, spojování soutěžitelů

zastoupení v řízení ve věcech nekalé soutěže

uplatnění právních prostředků ochrany proti zneužití účasti v hospodářské soutěži - klamavé reklamě, klamavému označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamě, porušování vchodného tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

zastoupení ve všech sporech podnikatele

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem; včetně zastupování v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem (více viz. zastoupení)

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák