Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Podnikání

PODNIKÁNÍ aneb PRÁVNÍ SERVIS PRO PODNIKATELE

PODNIKÁNÍ (aneb PRÁVNÍ SERVIS PRO PODNIKATELE) představuje druhou klíčovou právní oblast, které se věnuji.

Podnikatel bez ohledu na to, zda se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou nebo obchodní společnost, málokdy řídí a provozuje svůj podnik zcela sám. Ono soustředit v jedné osobě výkon oddělení obchodního, provozního, technického, ekonomického, účetního a právního není lehké… Ale samozřejmě existují výjimky – podnikatelští géniové s darem od Boha či přírody, absolventi minimálně dvou až tří (vysokých) škol, kteří nepotřebují spát více než 4 hodiny denně a kteří jedině „one man show“ považují za skutečné podnikání. Většina podnikatelů ale uvažuje racionálně, netrpí potřebou „zvládnout všechno sami“ a uznávají, že víc hlav víc ví, chtějí mít čas i na rodinu a svůj mimopracovní život… Osoba samostatně výdělečně činná nebo jednatel společnosti si ponechají obchodní vedení podniku, zaměstnancům dají na starost záležitosti provozní a technické… a odpovědnost za další oblasti života podniku svěří nezávislým profesionálům.

Zde vstupuje do hry i moje advokátní kancelář poskytující podnikatelům komplexní právní zabezpečení zejména těchto situací:

zahájení podnikatelské činnosti

právní poradenství ohledně volby formy podnikání - fyzická osoba nebo právnická osoba, zajištění veškerých potřebných podkladů, zajištění oprávnění k podnikání, zajištění oprávnění k provozování živnosti, zajištění registrace u všeobecné zdravotní pojišťovny, zajištění registrace u české správy sociálního zabezpečení, zajištění registrace u správce daně - finančního úřadu

obchodní společnosti

založení obchodní společnosti, založení společnosti s ručením omezeným

pracovněprávní vztahy, vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec

zastoupení nebo právní pomoc při pohovoru s uchazečem o zaměstnání, právní pomoc při uzavření pracovního poměru a pracovněprávních vztahů založených dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti, tvorba vnitropodnikových předpisů, tvorba organizačních změn, právní pomoc při rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, ve zkušení době nebo okamžitým zrušením

obchodní vztahy se smluvními partnery, odběrateli, dodavateli

zastoupení nebo právní pomoc při jednáních se smluvím partnerem, při uzavírání smluv, při dodávkách, při reklamacích, při náhradách škod

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv - zejména pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, kvalifikační dohody, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí nejrůznějších služeb (více viz. smlouvy)

zastupování ve všech sporech podnikatele

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudy, rozhodcem nebo rozhodčími soudy; včetně zastupování v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem

právní poradna pro zaměstnance, školení z oblasti práva

Zachovávám také dlouhodobou spolupráci s prověřenými účetními, daňovými poradci, ekonomy, manažery, notáři, soudními exekutory, znalci, psychology a kouči. Svým klientům - podnikatelům, začínajícím podnikatelům nebo i těm, kdož teprve o zahájení podnikatelské činnosti uvažují, nabízím komplexní právní služby v oblasti podnikatelského práva. A jako bonus je součástí balíčku Podnikání - Právní servis pro podnikatele i automatická jistota zajištění spolupráce dalších odborníků.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák