Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Smlouvy

SMLOUVY

SMLOUVY přestavují první klíčovou právní oblast, které se věnuji.

Kvalitní a bezpečná smlouva vznikne jen jako výsledek práce advokáta vybaveného perfektními kontraktačními dovednostmi. Umění tvorby smluv nemá nic společného s bezduchým opisováním (kopírováním) původních / starých textů. Mezi potřebné kontraktační dovednosti advokáta patří schopnost tvůrčího psaní, komunikace a vyjednávání, zdravý (selský) rozum, to vše kombinováno se znalostí právních předpisů, situace klienta, účelu uzavření smlouvy, vlastních omezení a případně i potřeby názoru dalšího odborníka.

Na základě dlouholeté spolupráce se spokojenými klienty se odvažuji tvrdit, že disponuji kontraktačními dovednostmi na velmi vysoké úrovni.

V oblasti smluv poskytuji právní služby spočívají ve tvorbě smluv, v posuzování, připomínkování a rozboru smluv, v navrhování a vyhotovování změn a úprav smluv, v zastupování při jednáních se smluvním partnerem (protistranou).

Nejčastěji s věnuji těmto typům smluv:

Koupě, směna, vypořádání

 • kupní smlouva
 • smlouva o koupi nemovitosti, smlouva o koupi nemovité věci, smlouva o koupi bytu, smlouva o koupi rodinného domu, smlouva o koupi pozemku
 • směnná smlouva, smlouva o směně, smlouva o výměně
 • smlouva o převodu vlastnického práva
 • smlouva o převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu
 • smlouva o prodeji podniku, smlouva o prodeji závodu, smlouva o převodu praxe
 • smlouva o koupi najaté věci
 • leasingová smlouva
 • smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • smlouva o hospodaření se společnou věcí, dohoda o rozdělení užívání věci

Darování, důchod

 • darovací smlouva
 • smlouva o důchodu

Nájem, pacht, užívání

 • nájemní smlouva
 • smlouva o nájmu bytu, smlouva o nájmu rodinného domu, smlouva o nájmu pozemku
 • smlouva o nájmu nebytových prostor, smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
 • smlouva o užívání asistované hodinové kanceláře
 • podnájemní smlouva, smlouva o podnájmu
 • pachtovní smlouva
 • smlouva o ubytování
 • licenční smlouva

Zprostředkování a zastoupení

 • zprostředkovatelská smlouva, smlouva o zprostředkování
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • mandátní smlouva, příkazní smlouva
 • rezervační smlouva, smlouva o rezervaci

Dílo, stavby, IT

 • smlouva o dílo
 • smlouva o provedení práce, smlouva o zhotovení věci, smlouva o opravě věci
 • smlouvě o poskytnutí služeb
 • smlouva o výstavbě
 • smlouva o stavbě
 • smlouva o tvorbě webu, smlouva o tvorbě www stránek
 • smlouva o implementaci, softwarová smlouva, IT smlouva
 • smlouva o poskytnutí hostingu

Pracovněprávní záležitosti

 • pracovní smlouva
 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o zvyšování kvalifikace
 • dohoda o prohlubování kvalifikace

Obchodní společnosti

 • společenská smlouva, smlouva o založení obchodní společnosti, zakladatelská listina
 • smlouva o tiché společnosti
 • smlouva o výkonu funkce jednatele

Pohledávky

 • smlouva o postoupení pohledávky
 • zástavní smlouva, smlouva o zřízení zástavního práva
 • smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení služebnosti

Úvěry, půjčky

 • smlouva o úvěru, smlouva o hypotečním úvěru
 • smlouva o půjčce, smlouva o výpůjčce, smlouva o zápůjčce, smlouva o výprose, smlouva o bezplatném užívání

Všeobecné

 • smlouva o spolupráci
 • smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o uzavření budoucí smlouvy
 • rámcová smlouva
 • dohoda o narovnání
Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák