Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Správní právo

SPRÁVNÍ PRÁVO

Právní služby poskytované v oblasti správního práva spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto záležitostí:

sepsání návrhů a jiných podání

sepsání a podání návrhu na zahájení správního řízení, návrhu na vydání dokumentu nebo dokladu, podnětu k učinění opatření proti nečinnosti správního orgánu, vyjádření, odvolání, odporu, podnětu k provedení přezkumného řízení, návrhu na obnovu řízení, rozkladu, stížnosti, žaloby ve správním soudnictví, kasační stížnosti ve správním soudnictví, návrhu na obnovu řízení ve správním soudnictví

zastoupení

zastoupení v řízení před státními orgány, nebo orgány územní samosprávy - obcí, krajů (více viz. zastoupení)

zastoupení v řízení před katastrálním úřadem

řízení ve věci vkladu, zápisu nebo výmazu práv k nemovitostem; sepsání a podání návrhů na zahájení řízení a jiných podání; včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem (více viz. nemovitosti)

zastoupení v řízení před stavebním úřadem

řízení ve věci výstavby; sepsání a podání návrhů na zahájení řízení a jiných podání; včetně zastoupení v řízení před stavebním úřadem (více viz. výstavba nebo stavební právo)

zastoupení v řízení před živnostenským úřadem

sepsání a podání návrhů na udělení živnosti a jiných podání; včetně zastoupení v řízení před živnostenským úřadem (více viz. podnikání)

zastoupení v řízení před přestupkovou komisí

řízení ve věci přestupků; sepsání a podání žádosti o prošetření, zda došlo ke spáchání přestupku, oznámení o přestupku, dalších podání; včetně zastupování poškozeného a obviněného ze spáchání přestupku před přestupkovou komisí nebo jiným orgánem projednávajícím spáchání přestupku

zastoupení v řízení před správními soudy

řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem ČR; sepsání žaloby, kasační stížnosti, návrhu na obnovu řízení; včetně zastoupení v řízení před krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem ČR

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák