Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Služby - Výstavba

VÝSTAVBA

POJMY: novostavba, stavba domu, stavba na klíč, hrubá stavba, vedlejší stavby, garáž a parkovací stání, inženýrské sítě, stavba zahrad, stavba hřišť a volnočasových center, změna stavby, rekonstrukce, přístavba, půdní vestavba, střešní nástavba, výstavba nových jednotek v bytovém domě, zvětšení stávajících jednotek v bytovém domě na úkor společných částí domu

Moje advokátní kancelář poskytuje v oboru výstavby právní služby zhotovitelům, objednatelům, stavebníkům, developerům, investorům, stavebním společnostem, zájemcům o stavbu budovy, domu, bytu nebo nebytového prostoru, družstvům, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek.

Právní služby poskytované v oboru výstavby spočívají v komplexním právním zabezpečení zejména těchto situací:

nová stavba

novostavba, stavba domu, stavba na klíč, hrubá stavba, vedlejší stavby, garáž a parkovací stání, inženýrské sítě, stavba zahrad, stavba hřišť a volnočasových center

změna stavby

rekonstrukce, přístavba, půdní vestavba, střešní nástavba, výstavba nových jednotek v bytovém domě, zvětšení stávajících jednotek v bytovém domě na úkor společných částí domu

kontraktace

proces sjednávání, sepisování, připomínkování a uzavírání smluv - zejména smlouvy o dílo, smlouvy o stavbě, smlouvy o výstavbě, smlouvy o dodávkách, developerské smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy (více viz. smlouvy)

dokumentace staveb

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

územní řízení

návrhy a žádosti ve věci územního řízení, zastupování v řízení před úřadem územního plánování

stavební řízení

návrhy a žádosti ve věci ohlašování staveb, stavebního povolení, kolaudace a povolení užívání staveb, zastupování v řízení před stavebním úřadem

řízení ve věci katastru nemovitostí

návrh na vklad do katastru nemovitostí, návrh na výmaz z katastru nemovitostí, návrh na schválení geometrického plánu, vklad prohlášení vlastníka budovy, zastupování v řízení před katastrálním úřadem

jednání

jednání ve věci stavební společnosti, developera nebo realitní kanceláře a vyhotovení zápisu o tomto jednání - zejména ve věcech týkajících se specifikace díla, předání staveniště, dokončení a předání díla, vymezení generálního dodavatele, schválení subdodavatelů, vymezení spoluúčasti objednatele, provedení nadstandardních úprav díla a výběru nadstandardního vnitřního zařízení stavby, vymezení vad a nedodělků díla, reklamace

zastupování ve sporech týkajících se výstavby

sepsání žalob a jiných podání v řízení před soudy, rozhodcem nebo rozhodčími soudy, zastoupení v řízení před soudem, rozhodcem nebo rozhodčím soudem

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák