Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

PRÁVNÍ SLUŽBY

Při své práci spojuji ROZUM & PRÁVO, protože jsem pevně přesvědčena o tom, že poskytovat kvalitní právní služby bez jednoho či druhého nelze.

3 klíčové oblasti poskytování právních služeb

SMLOUVY

Jsem znalá všech typů existujících smluv… a také vytvářím smlouvy dosud neexistující.

podrobnosti

PODNIKÁNÍ

Umím udržet (obchodní) vztahy podnikatele v rovině a finanční úřady v klidu. Funguji jako právní podpora podnikatele.

podrobnosti

ZASTOUPENÍ

Věřím v profesionální přístup k věci, lidský přístup ke klientovi a takový přístup k protistraně, jaký je třeba.

podrobnosti

K mému potěšení jsou tyto 3 oblasti práva mými klienty nejvíce vyhledávané, současně se jedná o 3 oblasti práva, které jsou moje nejoblíbenější.

Další právní oblasti

Podle potřeby poskytuji svým klientům právní služby i v dalších oblastech práva.

8 TEMATICKÝCH OKRUHŮ

SMLOUVY

kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, smlouva o zápůjčce

podrobnosti

PODNIKÁNÍ

podnikatel, OSVČ, obchodní společnost, obchodní závod, zaměstnavatel, dodavatel, odběratel

podrobnosti

ZASTOUPENÍ

zastoupení v jednáních o uzavření smlouvy, v obchodních jednáních, před soudem, před rozhodcem

podrobnosti

DANĚ & ÚČTO

účetnictví, daňová optimalizace, daně z příjmů, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí

podrobnosti

NEMOVITOSTI

pozemky, budovy, nebytové prostory, rodinné domy, prodávající, kupující, realitní kancelář

podrobnosti

VÝSTAVBA

novostavba, rekonstrukce, změna stavby, stavebník, objednatel, zhotovitel, stavební úřad

podrobnosti

POHLEDÁVKY

vymáhání pohledávek, soudní řízení, rozhodčí řízení, exekuce, insolvence, zajištění pohledávek

podrobnosti

SPOLEČNOSTI

společnost s ručením omezeným, družstvo, valná hromada, členská schůze, statutární orgán, jednatel

podrobnosti

8 OBLASTÍ PRÁVA

OBCHODNÍ PRÁVO

obchodní společnosti, obchodní jednání, obchodní vztahy, hospodářská soutěž, nekalá soutěž

podrobnosti

OBČANSKÉ PRÁVO

vlastnictví, spoluvlastnictví, koupě, nájem, pacht, darování, autorské právo, rodinné právo, dědické právo

podrobnosti

PRACOVNÍ PRÁVO

pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, mzdový výměr, zaměstnavatel, zaměstnance

podrobnosti

FINANČNÍ PRÁVO

daňový řád, daně z příjmů, DPH, příjmy, majetek, osvobození od daně, poplatník, finanční úřad, správce daně

podrobnosti

STAVEBNÍ PRÁVO

smlouva o dílo, smlouva o výstavbě, dokumentace staveb, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení

podrobnosti

SPRÁVNÍ PRÁVO

stavební úřad, katastrální úřad, živnostenský úřad, přestupková komise, obecní úřad, Nejvyšší správní soud

podrobnosti

TRESTNÍ PRÁVO

trestní oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, zastoupení poškozeného, obhajoba

podrobnosti

ÚSTAVNÍ PRÁVO

ústavní stížnost, Ústavní soud, ochrana základních lidských práv a svobod

podrobnosti

Klienti oceňují, že díky širokému záběru mé advokátní kanceláře mají jistotu, že jsem schopna jim pomoci prakticky ve všech právních záležitostech a nemusí se pro jejich řešení obracet na několik různých advokátních kanceláří.

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák