Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Právo v životě

PRÁVO V ŽIVOTĚ

Je to potřeba? Není lepší se s právem nezatěžovat? Proč nepomáhá ignorovat existenci práva?

Je to potřeba. Nikomu se nevyplácí vyhýbat se právu. Ničemu nepomáhá právo ignorovat. Vždyť popírat existenci něčeho, co tvoří rámec života každé osoby (každého člověka i každé právnické osoby), co současně žije svým vlastním životem, lze pouze z nevědomosti a nebo ze strachu. Nikdo nechce projít životem jako hlupák nebo zbabělec. Podle mých zkušeností je vždy lepší vědět. Vědět znamená také porozumět sobě i světu, ve kterém žijete, zjistit své možnosti, najít důvod pro zlepšení a rozvoj, odhalit chyby a poučit se z nich, napravit škody a eliminovat rizika vzniku dalších škod.

Napadlo vás, že právo opravdu tvoří rámec života každého člověka i každé jím založené společnosti? Nechce se vám přemýšlet i svém životě a místě, ve kterém svůj život žijete? Bojíte se, že by vás právo ve vašem jednání svazovalo? Ale co když vás může i osvobodit? A nebylo by pěkné cítit se také pod ochranou práva?

Právo lze chápat jako rámec, ve kterém žijeme. My, lidé a právnické osoby žijeme svůj život a existujeme jako obrazy v rámech. Obraz tvoříme my sami, podoba obrazu na plátně záleží jen na nás, ale prezentujeme jej na veřejnosti v rámu. Svůj život nežijeme (neexistujeme) ve vakuu, skrze rám ukazujeme svůj obraz v celospolečenském měřítku.

Myslím, že podobenství o obrazu v rámu je výstižným pojmenováním skutečnosti. V České republice je takovým rámem český právní řád, který umožňuje, aby každá osoba dělala cokoli, co není výslovně právními předpisy zakázáno. Právo tedy v prvé řadě dává svobodu. Současně nás právo chrání před zneužitím svobody ze strany jiných osob. Právo stanovuje hranice, ale samozřejmě ne proto, aby unifikovalo životy lidí, ne proto, aby všichni dělali totéž. Je třeba mít normy zakotvující, jaké (svobodné) chování je ještě společensky přípustné a jaké již nikoli.

Nevidět právo v životě je jako být negramotný. Nechtít poznat právo a jeho úlohu v životě je jako nepovažovat za nutné naučit se číst a psát. Nežít v souladu s právem a porušovat právo (třebas i z neznalosti nebo nedbalosti) je jako podceňovat zdravotní prevenci a doufat, že nebude platit prastaré přísloví „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“

Těší mě, když mí klienti mají zájem vidět právo ve svém životě a vnímat jej jako pozitivní skutečnost, jako příležitost.

Související články:

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák