Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Právo v životě

UŽÍVAT EFEKTIVNĚ PRÁVO V ŽIVOTĚ

Minulý článek byl věnován potřebě užívat ve svém životě právo preventivně. Zamýšlela jsem se nad tím, proč i ti, kdo právo doslova vědomě neignorují, kdo jsou si vědomi toho, že v určitých životních situacích jsou jejich práva a povinnosti zakotveny v právním řádu, kdo však sami v právu nejsou dostatečně vzděláni, z prvopočátku nevyužívají služeb advokáta resp. advokátní kanceláře.

Klienti, kteří za mnou přijdou poprvé, kteří již neví, jak sami dál a zjistili, že jim nepomohla ani rada známého či „přítele Googla“, používají (mnohdy trochu zahanbeně) k vysvětlení důvodů, proč se na advokáta obrací až nyní „za pět minut dvanáct“ nebo bohužel i „pět minut pod dvanácté“ nejčastěji tato slova: „mysleli jsme, že je to takto nejlevnější“ a „mysleli jsme, že je to takto nejrychlejší“.

Nejprve bych ráda zdůraznila, že stydět se není na místě. Vnímáme-li jakékoli své jednání, na které se s odstupem času ohlížíme, jako chybné, je to v pořádku. Všichni se pořád seznamujeme s novými věcmi, informacemi a postupy. Každý jsme dnes o něco chytřejší než včera. Jsme celý život ve vývoj, učíme se teorií i praxí a opravdu hodně se naučíme chybami.

Postupem času přijmeme fakt, že právní služby poskytují advokáti, tedy nikoli sousedé a kamarádi a už vůbec ne „pan Internet“. Pochopíme, kdy je potřeba se obrátit na advokáta se stejnou samozřejmostí, jako se obracíme na lékaře, když jsme nemocní, nebo na elektrikáře, když potřebujeme opravit pojistky.

A mimoto pochopíme i to, že naše domněnka „mysleli jsme, že je to takto nejlevnější“ není 100% pravdivá. Například klient nechce zaplatit odměnu za právní služby spočívající v kontrole kupní smlouvy, na základě které kupuje nemovitou věc (třeba obrovský pozemek a rodinný dům), uvěří slovům prodávajícího nebo realitní kanceláře zprostředkovávající prodej, že je smlouva i předmět koupě v pořádku. Požádat advokáta o kontrolu smlouvy a prověření předmětu koupě přijde takovému klientovi jako vyhazování peněz. Ale potom se něco zvrtne (peníze budou pryč a klient se nestane vlastníkem nemovité věci, nebo bude nemovitá věc vykazovat vady…), věřte, že nepříznivých situací, které mohou nastat, jsou desítky. Právní služby, které bude zapotřebí klientovi poskytnout k nápravě situace, budou dozajista mnohem finančně náročnější (i několikanásobně), než by činila odměna za „pouhou“ včasnou kontrolu smlouvy. A to nemluvím o hrozbě ztráty vlastních financí klienta v důsledku nepovedeného smluvního vztahu.

Mám za to, že se nedá říci ani to, že by domněnka „mysleli jsme, že je to takto nejrychlejší“ není 100% pravdivá. Jen když si představím, jaký čas klientovi trvá třeba vyhledání nějakého vzoru smlouvy na internetu, dále je třeba připočíst čas věnovaný pokusům tento vzor nezkušenými zásahy doplnit o relevantní informace, další čas stráví klient dumáním nad připomínkami smluvního partnera (pokud bude smluvní partner vyžadovat provedení nějaké změny) a jejich zapracováním. Vše je navíc stále prováděno s pocitem nejistoty, zda nakonec všechno „klapne“, jak má. Objevuje se stres. Kdo je ve stresu, dělá chyby. Kdo je ve stresu, je netrpělivý situaci ukončit už jen proto, aby se zbavil úzkosti. Při uzavírání smlouvy ve stresu klient mnohdy nechrání svá práva důsledně a dělá vědomě i nevědomě (z přehlédnutí) ústupky větší, než musí. Advokát je dostupný, vybavený znalostmi, zkušený a rychlý.

Jak tedy užívat ve svém životě právo efektivně? Každý je schopen si to spočítat…

V mé advokátní kanceláři při poskytování právních služeb vždy hledám pro své klienty nejlevnější a nejrychlejší řešení, značka: s garancí kvality poskytnutých právních služeb.

Související články:

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák