Mgr. Dana Lasáková

advokátní kancelář, Brno

Jste zde: Zajímavosti - Vidět právo v životě

VIDĚT PRÁVO V ŽIVOTĚ

Právo je součástí každodenního bytí všech osob v naší zemi. Chcete-li, je to společenský řád, jsou to pravidla, kterými se osoby (fyzické osoby – lidé, právnické osoby – nejčastěji obchodní společnosti) řídí, aniž by si to ovšem mnohdy uvědomovaly.

Mám za to, že právě z neznalosti práva a z celkově nedostatečné orientace alespoň v základních právních vztazích, skutečnostech, úkonech a formálních právních předpisech vznikají ve společenství osob nejdříve drobná nedorozumění, malé problémy, které však mají potenciál rozvinout se do těžkých krizí. A když k tomu dojde, leckdy taková krize smete kromě alespoň jednoho přímého účastníka i osoby pohybující se okolo (ať jsou tu z nějakého důvodu nebo čirou náhodou).

Právní zodpovědnost

Právo učí zodpovědnosti za své vlastní jednání. Zodpovědná osoba ví, co dělá. Zodpovědná osoba nemá zájem škodit jiným. Udělá-li zodpovědná osoba chybu, je připravena provést potřebnou změnu, napravit nebo zmírnit způsobenou škodu a také nést následky svého jednání. Zodpovědná osoba dělá, co dělat chce.

Svým klientům se snažím pomoci pochopit, že jejich život je doslova protkán právem. Od narození, přes vztahy v rodině, vzdělání, studium, zaměstnání, práci, podnikání, společenské vazby, manželství, děti, vlastnictví, majetek, závazkové vztahy nás provázejí až do smrti.

Právní potenciál

Člověk, který se v právu vůbec neorientuje, se podvědomě bojí neznámého, nechce s ním mít nic společného, a proto se ani nesnaží poznat potenciál využití práva ve svém životě. Mnoho z mých klientů ale umí právo dobře využívat alespoň v některé oblasti (nejčastěji podnikatelské), mají náskok proti ostatním lidem, kteří jeho existenci doslova ignorují, a obrovskou výhodu, že vědí, že je zde něco, o čem nevědí dost a o čem by měli a chtěli vědět víc.

Mí klienti si přejí rozumět právu tolik, aby se ve svém životě a ve světě lépe orientovali, chránili a dokázali se lépe rozhodovat. Současně však vědí, že není jejich úkolem vystudovat právnickou fakultu a stát se plnohodnotných právníkem. Vědí, že skutečně a životně důležité pro ně je vědět o právu právě dost na to, aby poznali, kdy je čas jít za právníkem.

Je pro mě čest, když se na mě můj klient obrátí a společně se snažíme řešit jakoukoli jeho situaci, stáváme se kolegy při hledání té správné (nebo té nejlepší) cesty.

Související články:

Hledáte odpověď na otázku, zda Vám dokážu pomoci?

zavolejte mi / napište miKDO JSEM

pár slov o tom, kdo jsem a jak pracuji

LinkedIn Dana Lasáková | FB Dana Lasáková

KONTAKT

telefon: 00420 608 748 978

e-mail: dana@lasakova.cz

adresa: Vejrostova 953/6, 635 00 Brno

©2016 - 2018, Pavel Lasák